ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) a kognitivní rehabilitace

Z praktické zkušenosti s vlastním potomkem vím, že pokud se k hyperaktivním a nesoustředěným dětem dokáže česká škola a zejména medicína vůbec nějak rozumně postavit, pak se jedná maximálně o předepisování prášků. Jde většinou o metylfenidát (Ritalin, Concerta...). Skepse ale není tak úplně na místě. Četné, často velmi kvalitně provedené studie (Blum et al) ukazují, že metylfenidát funguje. Přinejmenším na chvíli potlačuje hyperaktivní příznaky a neschopnost se soustředit, což může přinést v mnoha případech podstatnou úlevu. 


Má to však několik úskalí. Kromě nutnosti brát prášky pořád je třeba vzít v úvahu pořádně dlouhý seznam vedlejších účinků od halucinací až po třes hlavy, stejně jako fakt, že se jedná o návykovou látku hodně podobnou běžným drogám. Mimo to se léky nijak zásadně nedotýkají kognitivních funkcí. Některé sice trochu zlepšují, ostatní však nikoli. Přitom ale většina dětí, které trpí ADHD, má současně i citelně oslabenou pracovní paměť. To má podstatný vliv na jejich úspěšnost ve škole, a to i v případě, že se je podaří zklidnit, a má to také vliv na celý jejich další život. Proto se stále větší pozornost ve světě soustřeďuje na alternativní léčbu, zejména na kognitivní trénink. Řada studií potvrzuje, že intenzivní trénink pracovní paměti zlepšuje chování dětí (Klingberg et al, 2005) i výsledky ve škole a dokonce IQ (Alloway, 2009). Projekt Neurobik jako první u nás přináší trénink kognitivních funkcí ve formě, která je dosažitelná pro většinu rodičů.