Dyslexie a jiné poruchy učení

Pokud je podle statistiky ministerstva školství  u nás skoro 10 procent dětí s některou z poruch učení a chování, pak velkou část z tohoto čísla představují dyslektici. Dyslexie je poměrně široký pojem, který charakterizují zejména problémy se čtením a psaním. Protože čtení je klíčové jak ve škole, tak v jakémkoli profesionálním uplatnění, existuje celá řada metod, s jejichž pomocí se více či méně daří překonávat největší potíže, které dyslektici s touto dovedností mají. Zahrnuje třeba vystřihování písmen z papíru, modelování z drátů, čtení s papírovým okénkem a všelijaké jiné postupy, jež umožňují dětem vštípit si písmena, hlásky a slova, plynule je identifikovat a dělat v tom co nejméně chyb. Učitelé se vždycky domnívali, že dyslektické děti, jež se potýkají s kognitivními problémy, se s nimi budou muset potýkat celý život. Skutečně tomu tak většinou bylo.


Nyní ale existují i jiné postupy, jejichž efektivita je překvapivě vysoká. Vycházejí z poznatku, že mozek člověka je v každém věku "plastický", je tedy schopen se měnit - v dobrém i ve zlém. Má tedy jistou schopnost se "přeprogramovat", tak říkajíc přepojit  dráty. Toho lze mj. dosáhnout cestou kognitivního tréninku. Je celá řada studií a knih o efektivitě těchto metod (Brain School: Stories of children with learn­ing disabilities and attention disorders who changed their lives by improving their cognitive functioning, Norman Doidge: The Brain That Changes Itself, New York: Viking Press, 2007). Výsledky jsou velmi povzbudivé. 

Například Barbara Arrowsmith-Young, která sama jako dítě trpěla silnými vzdělávacími problémy, vytvořila za 30 let praxe celý systém kognitivní rehabilitace, který se stal základem práce s takto handicapovanými dětmi na mnoha školách v Kanadě a v USA.  Je třeba brát v úvahu, že nejde jen o to, jak děti s dyslexií naučit číst, aby jakžtakž prošly školou. Většina z nich má celou řadu dalších kognitivních potíží, jako je  oslabená pracovní paměť, rychlost zpracování informací, auditivní a vizuální vnímání, atd. Tyto potíže jim při tradiční práci ve škole zůstanou. Naproti tomu při kognitivní rehabilitaci se zlepšují všechny jejich handicapy a to má podstatný vliv na jejich celý život. Dokonce i u dospělých dyslektiků lze pomocí tréninku kognitivních funkcí dosáhnout velmi dobrých výsledků (což dokládá např. tato studie.)

Je třeba říci, že neexistuje žádné kouzelné a rychlé řešení pro zlepšení kognitivních funkcí. Je to obtížná a únavná práce pro děti s mentálním postižením, náprava vyžaduje vytrvalost a píli. Neuroplasticita se neprojeví bez výrazné a aktivní účasti dětí i rodičů či pedagogů, a to po delší dobu. Prášky jsou jistě mnohem pohodlnější řešení - ovšem ve skutečnosti nejsou řešením vůbec, pouze usnadňují momentální situaci. 

HAPPYneuron Brain Jogging představuje komplexní rehabilitační pomůcku pro řečové funkce, paměť, logické myšlení, vizuálně-prostorovou orientaci a koncentraci. Protože je skoro pravidlem, že dyslektici mají některé z těchto funkcí oslabeny, je software vhodný prakticky pro všechny děti s poruchami učení a chování. Je pouze třeba brát v úvahu, že ne všechny hry jsou použitelné pro malé děti (software byl původně koncipován pro dospělé) a nezbytná je zpočátku pomoc dospělého při vysvětlení úkolů a jejich provádění - a nejspíš i při hodnocení výsledků.