Trénink kognitivních funkcí pomáhá dětem s dyslexií či hyperaktivitou
je projekt, jehož cílem je zlepšení situace dětí s problémy učení a chování, jako je dyslexie nebo ADHD, a to pomocí nejnovějších poznatků z oboru neuropsychologie. Používáme metodu zvanou Brain Jogging - rehabilitace kognitivních funkcí.

Brain Jogging
je mentální cvičení překračující možnosti běžné duševní aktivity. Je souborem kognitivních cvičení a technik zaměřených na zdokonalení konkrétních funkcí mozku s využitím počítače.

 

 

Pokud vaše děti věnují své hlavě alespoň 20 minut denně, za několik týdnů se budou lépe koncentrovat a budou klidnější. Budou mít lepší výsledky ve škole, lépe obstojí v testech a zkouškách a budou dělat méně chyb. Snáze tak splní školní požadavky a získají lepší životní šance.

Buďte zahradníky


„Učení má fyzickou podstatu. Učení, to je modifikování, růst a pěstění našich neuronů, spojení mezi nimi – zvaných synapse – a neuronových sítí cestou prožitku. Když se učíme, kultivujeme naše neuronové sítě. Jsme svými vlastními zahradníky.“


Dr. James Zull, profesor biologie a biochemie, Case Western University, USA


Kde nás najdete a můžete si software vyzkoušet
  • První pražská mozkocvična   Ostružinová 3/2936, Praha 10    www.seniorrevue.cz
  • IQ Park v libereckém Centru Babylon – Science centrum      www.iqpark.cz/cs