Děti s problémy ve škole

Výzkumy posledních let odhalily, že to, co rozhoduje o úspěšnosti dětí ve školním vzdělání, kupodivu není IQ, jak by si asi kdekdo myslel, ale velikost jejich pracovní paměti. (Pracovní paměť je ta část paměti, ve které se odehrává většina psychických procesů, např. řešení aktuálních problémů. Používáme ji neustále. Definována je obvykle jako schopnost udržet v paměti informace a v duchu s nimi pracovat.) Přitom oslabenou pracovní paměť najdeme u převážné většiny dětí, jež trpí dyslexií, hyperaktivitou a dalšími častými poruchami učení a chování. Z toho jednoznačně plyne, že trénink pracovní paměti těmto dětem pomůže překonat alespoň částečně jejich problém. Uvádí se, že až u 70% dětí s problémy ve škole může počítačový trénink pracovní paměti a dalších kognitivních funkcí výrazně pomoci ke zlepšení prospěchu a chování. 


Naše pracovní paměť ale nerozhoduje jen o úspěchu ve formálním vzdělání, ovlivňuje naši úspěšnost po celý život. Dr. Tracy Allowayová (na snímku) je uznávaná britská psycholožka. Podařilo se jí prokázat, že lidé se skvělou pracovní pamětí mají také častěji skvělé zaměstnání, mají lepší partnerské vztahy a častěji žijí šťastnějším a bohatším životem. Naproti tomu lidé se špatnou pracovní pamětí mívají potíže v práci i v osobním životě a častěji se dostávají do konfliktu se zákonem. Dr. Allowayová dokonce tvrdí, že dobrá pracovní paměť funguje jako nárazník, který chrání naše mentální zdraví, a slouží nám i jako ochrana před depresí.


Pracovní paměť se dá trénovat a posilovat. Potenciálně se všemi pozitivními důsledky, které její zlepšení přinese.  To může mít zásadní dopad na kvalitu a úspěšnost života našich dětí. Součástí tréninku HAPPYneuron je právě posilování krátkodobé a pracovní paměti pomocí specializovaných her (většina her v nabídce posiluje v nějaké míře pracovní paměť, 8 z nich je ale pro tento účel zvlášť vhodných - ne všechny jsou ale použitelné pro malé děti).