ÚVOD‎ > ‎

Ženy na mateřské

Ženy na mateřské dovolené nejsou sice vzhledem ke svému věku skupina ohrožená podstatnějším úpadkem kognitivních funkcí, ovšem pokud rok či dva používáte převážně jen dvojslabičná citoslovce a vaše sociální kontakty se omezují na kojeneckou poradnu a na procházky v parku, má to nezbytně vliv na vaše mentální schopnosti. Návrat do zaměstnání  je pak velmi nepříjemný - pro vás i pro zaměstnavatele. Brain Jogging je rozhodně nástrojem, jenž umožňuje přinejmenším udržet mentální schopnosti na původní úrovni, spíše je ještě zlepšit, a to i při poměrně malé intenzitě cvičení, třeba jednou či dvakrát týdně půl hodiny.