HRY‎ > ‎Obsah CD HAPPYneuron‎ > ‎

Kdo je váš osobní trenér?


Ne kdo, ale co. Váš osobní trenér je součástí programu na CD. Eviduje vaše výsledky, hodnotí je a radí vám, jak nejlépe pokračovat v tréninku. Tak se podstatně zvyšuje efektivita vašeho cvičení. Tyto nástroje však najdete pouze na CD HAPPYneuron, nikoli na webu.


Po odehrání určitého množství her získáte přístup ke svým výsledkům. Váš trenér srovnává a oceňuje výsledky pomocí IKV - indexu kognitivní výkonnosti. Ten shrnuje vaše výsledky z jednotlivých oblastí tréninku - stimulace paměti, koncentrace, řečových funkcí, logického myšlení a vizuálně-prostorové orientace - a poměřuje je s průměrem lidí z celého světa, kteří vám odpovídají svým profilem, jsou stejného věku, pohlaví a vzdělání jako vy. (HAPPYneuron eviduje na 60 miliónů odehraných her z celého světa.) IKV se měří na stupnici od 1 do 1000 a průměr vaší skupiny je 500. 


V další tabulce se dozvíte, jak na tom jste v jednotlivých oblastech.


K dispozici jsou i výsledky jednotlivých her.


Navíc kalendář eviduje vaši tréninkovou píli za uplynulých 30 dní.


Vše, co by vás mohlo zajímat, je obsaženo v obsáhlé nápovědě. Nemělo by se vám tedy stát, že máte tréninkový nástroj, ale nevíte si s ním rady. Navíc každá z her obsahuje hodnocení a nápovědu, kde se po skončení kola dozvíte nejen jak vám to jde, ale i jak nejlépe pokračovat.


Všechny tyto pomůcky jsou k dispozici pouze na CD HAPPYneuron Brain Jogging - které je tak jediným komplexním nástrojem pro trénink kognitivních funkcí na českém trhu a umožňuje všem, kteří to skutečně potřebují, udržovat mozek ve formě.