Jak můžeme zlepšit paměť?

přidáno: 29. 11. 2009 11:10, autor: Martin Chlupáč   [ aktualizováno 13. 12. 2010 7:22 ]
Nejdůležitější součástí paměti je pozornost. Když se na něco soustředíme, vznikne osobní interakce, která tomu dodá osobní význam - proto si to snáze zapamatujeme.

Rozbor a opakování, to jsou nejčastější způsoby, jak ta interakce vzniká. Rozbor zahrnuje vznik bohatých souvislostí, když spojuje vizuální, zvukové a různé jiné informace o daném faktu. Když si utkáte takovou síť informací, vytvoříte mnoho přístupových bodů. Na druhé straně opakování znamená vtloukání do hlavy stále stejnou cestou pořád dokola, až je pořádně prošlapaná, abyste ji snadno našli.

Jiné běžné pomůcky ve skutečnosti moc užitečné nejsou - mnemotechnické pomůcky. Například využívání prvních písmen daných slov v sérii nám sice vštípí jejich pořadí, ale ne slova samotná. (Anglický příklad pro pořadí planet sluneční soustavy - My Very Energetic Mother Just Screamed Utter Nonsense - doslova Moje velmi energická matka zrovna zaječela naprostý nesmysl - pomůže zapamatovat si pořadí planet, ne ale jejich názvy - anglicky Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune.)

Hlavní důvod, proč je s věkem pořád těžší se učit a zapamatovat si nové věci, je fakt, že výpočetní rychlost mozku klesá. Je stále těžší dělat více věcí najednou, jsme snadno zmatení. Náš mozek může být i méně flexibilní, je proto obtížné změnit strategii učení. Všechno to znamená, že je stále těžší se na něco soustředit. Zatím se s výpočetní rychlostí mozku nic moc dělat nedá, ale existují způsoby, jak zvýšit naši efektivitu učení, a to i když se naše výpočetní rychlost snížila.

Soustředění
Bdělost, soustředění, koncentrace, motivace a vnímavost jsou do značné míry otázkou přístupu. Soustředění vyžaduje úsilí. Ve skutečnosti nesouvisí většina stížností na paměť s opravdovou neschopností si něco zapamatovat. Příčinou je neschopnost se pořádně na věc soustředit.

Chcete-li se něco skutečně naučit nebo si něco zapamatovat, soustřeďte se jen na tu jedinou věc. Čím je ten úkol obtížnější, tím důležitější je vyloučit všechno, co nás rozptyluje. (Pokud někdo tvrdí, že může dělat úkoly líp u televize nebo rádia, nevěřte tomu. Každá řeč nebo zvuky řeč připomínající automaticky ukrajují z pozornosti našeho mozku, ať už si to uvědomujeme nebo ne.) Jinak řečeno, čím jste starší, tím může být obtížnější dělat více věcí najednou. Řešením je jedině nenechat se rozptylovat, dokud neuděláte, co máte.

Strategie
Když se učíte něco nového, dělejte přestávky, aby si informace navzájem nepřekážely, jak se je učíte. Pokud jste třeba v televizi někdy viděli dva filmy za sebou, tak víte, jak je těžké si vzpomenout na zápletku toho prvního, když jste viděli druhý.

Zájem
Váš mozek si pamatuje věci podle jejich významu. Když se trochu věnujete vytvoření významu, o to méně úsilí vás bude později stát si na to vzpomenout. Když slyšíte třeba neznámé nové slovo a zjistíte, co znamená, zkuste si se slovem představit i nějaký obrázek podle významu, zvuk, vyslovujte slovo nahlas nebo jeho první slabiku, apod. Zvukem, obrázkem, slabikou vytvoříte dohromady paměťová spojení. Čím více jich bude, tím snáze si později vybavíte to slovo, až ho budete chtít použít.

Caroline Latham