Kognitivní trénink je ochrana před demencí

přidáno: 3. 6. 2010 3:29, autor: Martin Chlupáč   [ aktualizováno 9. 6. 2010 3:16 ]
NIH - Národní ústavy pro zdraví, americká vládní agentura pro zdravotnický výzkum, vydala v dubnu 2010 obsáhlou zprávu zabývající se prevencí Alzheimerovy choroby a demence. Předmětem je vyhodnocení výsledků několika stovek lékařských studií z celého světa s cílem zmapovat stav poznání daného tématu pro účely ministerstva zdravotnictví. Na více než sedmisetstránkové zprávě je zajímavé zejména to, jak málo toho dosud skutečně průkazně víme, které výzkumy snesou přísné měřítko průkaznosti. Valná většina výsledků byla autory zprávy označena za nedostatečně prokázané - ať již vzhledem k malému počtu zkoumaných osob, použité metodice nebo zadání či rozporu s výsledky jiných výzkumů. V této souvislosti jako jediný prostředek ke snížení rizika kognitivního úpadku, který byl označen za vysoce průkazný, je právě trénink kognitivních funkcí. Část výsledků zprávy je v následující tabulce.Za (málo průkazné) rizikové faktory demence je označen genotyp APOE e4, nedostatek selenu, deprese, diabetes, metabolický syndrom a kouření. Za vysoce průkazný ochranný prostředek je považován kognitivní trénink. Za málo průkazné ochranné faktory pak konzumace zeleniny, středomořská kuchyně, omega-3 mastné kyseliny, fyzická aktivita a také koníčky jiného charakteru než kognitivního a fyzického. Pochopitelně z toho nevyplývá, že nic z toho neplatí, spíše naopak platí všechno, pouze z přísně vědeckého hlediska jsou výsledky výzkumu ještě málo podložené na to, aby to bylo možno tvrdit s jistotou.

Celá zpráva: http://www.ahrq.gov/downloads/pub/evidence/pdf/alzheimers/alzcog.pdf