Spojení mezi pesticidy a demencí

přidáno: 27. 12. 2010 3:49, autor: Martin Chlupáč

Nová studie, opírající se o sledování 614 francouzských vinařů ve věku mezi 40 a 60 léty, ukazuje, že může být spojení mezi demencí a dlouhodobým stykem s pesticidy.

Všichni účastníci studie pracovali ve vinařství nejméně 20 let. Byli rozděleni do skupin podle toho, zda přišli do styku s pesticidy, přímo či nepřímo nebo vůbec ne. Intelektuální schopnosti účastníků byly monitorovány po dobu až 6 let pomocí několika různých testů včetně testů paměti, řečových funkcí či měření reakční doby. Schopnosti byly měřeny dvakrát.

Výsledky ukázaly, že vinaři, kteří byli přímo vystaveni pesticidům, u druhého testu skoro jistě pohořeli. Také byli tou skupinou, u níž byla velká pravděpodobnost, že bude mít chabé výsledky u obou testů, stejně jako u testu MMSE (Mini Mental State Examination), jenž se používá k testování kognitivních funkcí a může indikovat osoby ohrožené demencí. Vědci označili tento úpadek mozkových funkcí za "zvláště markantní vzhledem ke krátké době sledování a poměrně nízkému věku účastníků".


dr. Bernard Croisile

(více zde)