Co jsou to kognitivní funkce


Kognitivní funkce souvisejí s tím, jak vnímáme a jednáme ve světě kolem nás, jsou nezbytné k vykonání jakéhokoli úkolu, jednoduchého i složitého, a patří k nim všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Je to například paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím. Dále sem zahrnujeme exekutivní funkce - schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, náhled a úsudek. Jednotlivé kognitivní funkce jsou umístěny v různých částech mozku.

Kognitivní systém může být rozdělen do několika oblastí, které se však prolínají a v podstatě jedna bez druhé nemůže správně fungovat:


  • Paměť
  • Pozornost a koncentrace
  • Rychlost zpracování informací
  • Exekutivní funkce - plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace
  • Vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči
  • Prostorová orientace a vnímání

  • „Nenašli jsme žádný strop pro naše kognitivní schopnosti jako je pozornost - ani u dospělých. Čím více trénujeme, tím lepší jsou naše výsledky.“    Dr. Michael POSNER, Oregonská univerzita, USA, věnoval celý život studiu pozornosti