Média


Revue 50plus, duben 2011






















Brain Jogging v Českém rozhlase - ukázka

s redaktorkou ČRo hovoří Jana Puhalová a Olga Lounová

Brain Jogging v Českém rozhlase 7.4.2011

hovoří Jana Puhalová