• V otázkách týkajících se obchodní spolupráce můžete e-mailem kontaktovat Ing. Petra Kouckého - koucky@alpelephant.cz

  • S otázkami na obsah projektu se obracejte na Mgr. Martina Chlupáče - chlupac@alpelephant.czALPELEPHANT, s.r.o.  je mladá firma, jejímž cílem je přesvědčit co nejvíce Čechů a Slováků o prospěšnosti mentálního cvičení.

Pokud vás zajímá název ALPELEPHANT, tak ten je inspirován Hannibalem, jenž se slony překonal Alpy, znamená však také úkol, o který se ještě nikdo nepokusil a jehož splnění bude nesmírně obtížné, ale zaslouží ocenění.


ALPELEPHANT, s.r.o.
Blanická 1008/28
120 00 Praha 2


Pobočka Liberec 
Hodkovická 52

460 06 Liberec


Objednávky a kontakty