Péče o mozek


Víme, že náš mozek má trvalou, ani ve vysokém věku nekončící schopnost neuroplasticity a neurogeneze. Neuroplasticita mozku je jeho schopnost  měnit se a transformovat. Neurogeneze je schopnost vytvářet nové neurony, mozkové buňky. Z toho plyne, že nejen genetika, ale náš životní styl a naše aktivita hrají podstatnou roli v tom, jak se náš mozek mění a vyvíjí a v jakém stavu je.


Neexistuje žádný jednoduchý návod na "údržbu mozku". Zdraví našeho mozku zajistíme jedině tak, že budeme brát v úvahu tři základní kameny: vhodnou výživu, fyzické cvičení - a mentální stimulaci, která je hlavním tématem těchto stránek. Protože však ani sebelepší mentální cvičení nenahradí opovrhování zbývajícími zásadami, budeme se částečně věnovat i jim.


Jakou roli hraje náš životní styl?

Poslední vědecké výzkumy ukazují, že je to právě náš životní styl a naše specifická aktivita, co ovlivňuje kvalitu fungování našeho mozku - a tak i kvalitu našeho života.

Na těchto poznatcích je dobré zejména to, že nám ukazují, že jsme to do značné míry my sami, kdo rozhoduje o tom, jak výkonný mozek budeme mít. Neznamená to, že každý pekař může být jaderným fyzikem, když bude trochu cvičit nebo pít rybí tuk, naše individuální genetická výbava se liší. Nicméně pochopení principů a jejich dodržování nám dovolí udělat velký krok směrem k udržení či zlepšení výkonnosti mozku a zajistit nám tak i lepší životní možnosti nebo delší, úspěšnější a bezpečnější život.

Podřízené stránky (2): Fyzické cvičení Vhodná výživa