Trénink pracovní paměti


Co je pracovní paměť?

Ten prostor, ve kterém pracujeme s informacemi, provádíme výpočty z hlavy nebo tvoříme nové myšlenky, to je naše pracovní paměť. Je sice klíčově důležitá pro celý náš život, ale každý ji máme jinak velkou. Někdo hbitě sčítá nebo násobí trojciferná čísla, někomu dělá problém pamatovat si jednoduchý návod, jak se někam dostat v cizím městě ("Zahněte vlevo, pak dvakrát doprava, 100 metrů rovně, zase doleva..."). 

Děti s oslabenou pracovní pamětí mívají tendenci vynechávat písmena nebo celá slova, z více úkolů často některý přeskočí, ve složitějších pracovních postupech se snadno ztratí, často nechápou smysl textů - protože neudrží v paměti význam začátku věty, než dojdou na její konec. Pozorný učitel by na to měl snadno přijít - pokud ovšem ví, že něco takového jako oslabená pracovní paměť existuje, a pokud má čas a zájem každé dítě sledovat.... 

Pracovní paměť se naštěstí dá docela dobře trénovat. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná ale je, že obvykle nikdo nepozná, že vaše dítě má oslabenou právě pracovní paměť. Přitom se říká, že je to dnes problém každého desátého dítěte.... Pokud má dítě potíž udržet pozornost, pokud ze tří pokynů splní jen ten první, pokud má problémy ve škole - je možná dobré zjistit, zda příčinou není právě slabá pracovní paměť. Učitelé totiž v takovém případě většinou mluví o nepozornosti, dyslexii, nevyzrálosti nebo třeba o nedostatku inteligence. 


Jaký je vztah pracovní paměti k hyperaktivitě? 

Děti s ADHD - s hyperaktivitou a nedostatkem pozornosti - mají zpravidla velmi malou kapacitu pracovní paměti. Jsou ale k tomu hodně impulzivní a neposedné. Nedostatek pracovní paměti ovšem mohou mít i děti, které jinak pořád nepobíhají a nevyrušují. 


A jak je to s tou dnes tak populární dyslexií? 

Výzkum Susan Gathercoleové a Tracy Allowayové z roku 2007 ukazuje, že asi 70% dětí, jež mají problém se naučit dobře číst, má právě slabou pracovní paměť. Z toho plyne, že trénink pracovní paměti může většině dyslektiků podstatně pomoci. 


Jakou roli hraje věk dítěte? 

Podstatnou. Čtyřleté dítě má kapacitu pracovní paměti na úrovni třetiny až poloviny paměti dospělého. Je tedy zřejmé, že problém dítěte odhalíme jedině srovnáním s jeho vrstevníky, ne sami se sebou. 


Je slabá pracovní paměť znakem nízkého IQ? 

Možná vám to zní divně, ale pracovní paměť je klíčovou součástí inteligence. Rozhoduje o tom, jak nám jde učení, jaké máme výsledky ve všelijakých zkouškách a testech - a tedy i v testu inteligence. Nicméně pracovní paměť a inteligence rozhodně nejsou totéž. Navíc existují různé druhy pracovní paměti. Někdo má veliký problém s auditivní pamětí, čili s verbálními zvukovými pokyny. Někdo má problém s vizuálně-prostorovou pamětí. Tomu zase většinou nejde matematika. A tak podobně. Rozhodně se tedy nedá říct, že dítě se slabou pracovní pamětí je hloupé. Po tréninku pracovní paměti se mohou jeho výsledky podstatně změnit k lepšímu. Z hlediska učitelů bude "chytřejší" než dřív. 


Zkušenosti s počítačovým tréninkem 

Existují studie (například Holmes et al 2009) o efektivitě počítačového tréninku u školních dětí ve věku 8-11 let. Děti trénovaly asi 35 minut denně po dobu zhruba 6 týdnů, a to pomocí jednoduchých her zaměřených výhradně na pracovní paměť (hry firmy Cogmed, podobné jako HAPPYneuron, ale jednodušší). Po 6 týdnech se opět podrobily testu pracovní paměti. Závěr byl skoro šokující: výsledky dětí se dramaticky zlepšily a většina z nich už nebyla hodnocena jako děti s problémem učení. Odpovídajícím způsobem se zlepšily i jejich výsledky ve škole. Představte si, že podobnou cestou by se dalo pomoci asi 10 až 15% dětí v každé třídě. 


Jak se pozná malá kapacita pracovní paměti? 

Dítě má normální vztahy se spolužáky. 
V kolektivních aktivitách se ale drží zpátky. 
Na běžnou otázku občas nedovede odpovědět. 
Ne vždy se mu daří plnit pokyny učitele. 
U složitějších úkolů ztrácí orientaci a má tendenci je nedokončit. 
Přeskakuje nebo zase opakuje kroky či slova v textu. 
Má problém opakovat třeba věty diktátu nebo několik slov, která slyší.


Pracovní paměť se dá trénovat a posilovat. Hodí se k tomu těchto 8 her z naší aktuální nab